Index
BALANCE & CARE FOR ANIMALS
Een natuurlijke omgang, waarbij het welzijn centraal staat!  
 
Communiceren in plaats van domineren
Trainen volgens dominantietheorieën is achterhaald. Commando's zijn ontstaan uit de behoefte om controle te hebben in allerlei situaties. Gehoorzaamheid is volgens velen de voorwaarde voor een relatie, soms vanwege veiligheid maar vaak gebaseerd op angst of onwetendheid. Inzichten in de relatie tussen mens en dier zijn veranderd. Er wordt steeds meer kennis opgedaan over het gedrag en omgang met dieren. Passie voor dieren verwerkt deze kennis continue in haar programma. U leert de talenten van uw dier te benutten en de individuele behoeftes hiervan in te vullen. Zonder beloningssysteem leert u gebruik te maken van de motivatie van uw dier. De achterliggende gedachte is, dat de band die tussen u en uw dier ontstaat, primair gericht is op samenwerken en plezier maken. Dieren willen namelijk heel graag met ons samenwerken! Lichaamstaal door het gebruik van expressie en gebaren staat hierbij centraal.

 Spiegels op 'poten' liegen niet 
Wanneer u het gedrag van uw dier wilt veranderen of de relatie met uw dier wilt verbeteren, kijk goed naar uzelf en wees eerlijk. Een goede relatie is gebaseerd op samenwerking, begrip en respect en niet op controle of straf. Dit maakt het leuker maar niet altijd gemakkelijker omdat u vaak uw eigen gedrag moet aanpassen. Op de site vindt u alle diensten die u nodig heeft om meer plezier te beleven aan de samenwerking met uw dier.

Passie voor Dieren. Waar het welzijn van uw dier voorop staat!
Burdineweg 7, 9078PW Oudebildtzijl, Friesland, 06-105 65 852